Házirend

Kedves Vendégeink!

Célunk, hogy biztosítsuk az Önök kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, ezért szeretnénk, ha megismerkednének házirendünkkel!

A Házirend meghatározza azokat az alapvető szabályokat, melyek a Főnix Ház ingatlan területén tartózkodók magatartására, a ház és a hozzá tartozó eszközök rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkoznak.

Főnix Ház ingatlan területe csak rendeltetésének megfelelően használható azok számára, akik a szálláshely elfoglalásakor jelen voltak (szálláshely bérlők).

Az Főnix Ház ingatlan használói, bérlői nem sérthetnek meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

Bejelentkezés / Kijelentkezés:

A szálláshely az érkezés napján 14.00 órától az elutazás napján délelőtt 10.00 óráig áll rendelkezésre.

Külön díjazás esetében lehetőség van a szállás korábbi időpontban való elfoglalásához, illetve a távozás napján tovább maradáshoz. Mindkét esetben előzetes egyeztetésre van szükség.

Főnix Ház ingatlanban a szálláshely megtekintése, kulcsátvétele, elfoglalása, szállásdíj kifizetése után a szállás lemondása nem lehetséges. A lefoglalt időpont idő előtti elutazás esetén szállásdíjat nem térítünk vissza.

A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a Vendégek, melyet a szállásadó előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhet.  A Főnix Házban látogatót csak és kizárólag előzetesen egyeztetve, a szállásadó tudtával, beleegyezésével fogadhatnak nappal (8 és 21 óra között). Ha este/éjjel vendégeket fogadnak, kötelesek azt az üzemeltetővel előre megbeszélni, illetve az extra vendégek után járó felárat megfizetni.

Háziállat a Főnix Házban, az ingatlanon nem tartózkodhat!

Érkezéskor a szálláshely megtekintése után a szolgáltatások igénybevétele, a szállásdíj kiegyenlítése, a szállás elfoglalása, a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Főnix Ház teljesen felszerelt, ezért kérjük vendégeinket, hogy átvételekor a szobaleltár teljességét aláírással igazolják.

Amennyiben hiányosságot észlelnek a leltárlistában, érkezésüktől számított egy órán belül tudják ezt jelezni felénk, a hiányzó eszközöket igyekszünk pótolni.

Fizetés:

A szállásdíj és az idegenforgalmi adó, fizetése érkezéskor történik egy összegben, készpénzben vagy átutalással. Ha valami miatt a Vendég az általa előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben is köteles a lefoglalt éjszakák szállásdíját kifizetni.

Parkoló használat:

A házhoz 2 autó ingyenes parkolására alkalmas hely van. Ennél több autó csak a szállásadó hozzájárulásával engedélyezett. A parkoló területén nem lehet a gépjárművön nagyobb szerelést, karbantartást végezni. Kisebb javítás, karbantartás megengedett mindaddig, míg a terület tisztasága nem veszélyeztetett.

Dohányzás:

A dohányzás és a nyílt láng használata az épületen belül szigorúan TILOS!

Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a vendégház teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.

Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni. Ez az intézkedés feljelentést és egyéb eljárást vonhat maga után.

Szobák, berendezési tárgyak használata:

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és felszerelését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt stb. a házból kivinni tilos!

A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet.

Távozáskor a szobákat átnézzük és az esetleges károkat illetve az ebből fakadó költségeket a vendég köteles megtéríteni.

Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy a falfelületre ne kenjék fel a rovarokat.

A szobákba gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot, közlekedési eszközöket (kerékpár, motor stb.) tilos bevinni, tárolni.

A szobából való távozáskor kérjük győződjön meg, hogy a villanyok le vannak kapcsolva, a gáz és a villanyok el vannak zárva.

Bármilyen meghibásodást észlel, kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze felénk, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a szállásadónak, illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.)

Étkezés:

A ház jól felszerelt konyhával rendelkezik, lehetőség van egyszerű ételek elkészítésére. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat. A konyhai eszközöket rendeltetésszerűen használják!

Kérjük, a szobákban ne étkezzenek, ezt csak a konyhában, és az étkezőben, teraszon tegyék!

Takarítás:

A szobákat a Vendégek tisztán, kitakarítva veszik át, amennyiben probléma merül fel a tisztasággal jelezze a szállásadónak, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ottlétük alatt takarítást nem végzünk, csak külön kérésre, díjazással.

Szemételhelyezés, kezelés:

A háztartási szemét gyűjtése: konyhában és a házhoz tartozó kukában. A szobáknál pedig a fürdőszobában elhelyezett szemetesekben lehetséges. Vendégházunkban szelektíven is gyűjtjük a hulladékot. Kérjük, a műanyagot, alumíniumot, üveget és papírt az e célra kihelyezett zsákokba és kukákba helyezzék. Amennyiben a hét csütörtöki napján a szálláshelyen tartózkodnak, kérjük, helyezzék ki a kukát elvitelre. Köszönjük.

Tűzrakás-bográcsozás, grillezés:

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet. A grillezőt is kizárólag a kertben használják szélcsendes időben. A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére. A grillezőt, bográcsot használat esetén kitisztítva kérjük helyreállítani. A grillrács, bogrács elmosása hiányában 3.000 Ft takarítási díjat számolunk fel.

Nyári szárazság, tűzgyújtási tilalom esetén tilos bográcsozni, szalonnát sütni, grillezni! Minden esetleges tűzeset a vendég felelőssége, teljes kár megtérítésére kötelezhető.

Tűzvédelem:

A tűzvédelmi szabályokat minden Vendég köteles betartani.

Internet használat:

Az internet használata  díjtalan.

Egyéb:

A házban felejtett értékeket 2 hónapig áll módunkban megőrizni, s amennyiben jelzik felénk a megadott időponton belül a megadott címre postázzuk.

A  szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, az apartmanokban és a szobákban 22.00 – 08.00 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy zenét hallgatni. A helyi csendrendeletet kérjük tartsák be.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések stb.).

A vendégnél lévő vagy a Főnix Házban tárolt értékpapír, készpénz vagy egyéb értéktárgy tekintetében sem terheli semmiféle felelősség a szállásadót.

Főnix Ház nyaraló ingatlan területén, épületében, berendezéseiben okozott rongálást, károkat (melyet a kaució nem fedez) a szállás bérlője köteles készpénzben helyszínen elutazás előtt megtéríteni. Ugyanígy a Főnix Ház nagyobb értékű tárgyai eltűnése esetén is a kárt a szállás bérlője köteles készpénzben helyszínen elutazás előtt megtéríteni. Igény esetén érkezéskor leltár felvétele lehetséges.

Főnix Ház területén TILOS:

  • Az olyan tevékenység, amely a nyaraló szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
  • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
  • A nyaraló ingatlan egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)  illetőleg állat bevitele.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget, a bérlőt távozásra felszólítani. A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja. A szállásadó intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Főnix Ház ingatlan üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek, bérlők figyelmetlen, felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A szálláshelyet, szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
A kiskorú gyermekek felügyelete a szülő felelőssége. Minden tárgyat, eszközt, lépcsőt mindenki a saját felelősségére használ.

Elemi kár, csőtörés, áramszünet, útfelbontás (stb.) – az üzemeltetőn kívül álló okok miatt történő meghiúsulás esetén nem jár kártérítés.

Főnix Ház ingatlan területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő köteles az üzemeltetőnek késedelem nélkül jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

Amennyiben elégedettek a Főnix Ház szállás szolgáltatásaival, kérjük írjanak véleményt online felületeinken. ( Facebook)

Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megoldunk személyesen, munkaidőben 10.00-től 20.00-ig. Ilyenkor kérjük, hívjanak a következő telefonszámon : +36 30 361 5651

Szabados Dóra Márta

Főnix Ház Pécsely – Önálló vendégház üzemeltetője

Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk!